Tesisat Ve Kazan İzolasyonu

Fabrikalarda kazanda oluşturulan enerjiyi (kızgın yağ, buhar) makinalara tesisat boruları ile taşırken elde edilen enerjiyi kaybetmeden ulaştırabilmek için tesisata izolasyon yapılması zorunludur. Buhar hatları, kondens hatları, vanalar, içinden sıcak ve soğuk enerji geçen tüm tesisatları izole yapılması üretilen enerjinin gerekli noktalara en az kayıpla ulaşması demektir. Tesisat borularına izolasyon yapmamak üretilen enerjiyi dolayısıyla paranızı dışarı atmakla eşdeğerdir.