Paslanmaz Çelik Bacalar

Paslanmaz Çelik Bacalar

Baca Bakımı Hakkında Önemli Bilgiler
Bacanın ilk günkü performansını vermesi için ehil-uzman kişilerce periyodik bakımı ve kontrolleri mutlaka yapılmalıdır.
Baca Sistemlerinde; periyodik bakım esnasında yakma ocağı, yakıt vanaları ve brülör şalteri v.b. ekipmanlar kapatılmalıdır.
Baca Sistemlerinde; baca içi gerekli görüldüğü takdirde kamera ile kontrol edilmelidir.
Baca içinde oluşan kurum, katı partikül vb. (katı,sıvı ve gaz yakıt) baca, temizleme aparatı ile temizlenerek baca verimliliği arttırılmalıdır.
Düşey baca bölümünün en alt noktasında bulunan drenaj hattı, temizleme kabı sökülerek kontrol edilmelidir.
Baca temizliği için, baca üst noktasında bulunan terminal de monte edilmelidir.
Temizleme aparatı ile baca temizlenerek partiküllerin baca alt noktasına düşmesi sağlanmalıdır.
Baca alt noktasında bulunan temizleme kapağı yardımıyla baca içindeki kurum ve cisimler temizlenmelidir.
Temizleme işlemine müteakiben drenaj manşonu mutlaka kontrol edilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde baca içine su dökülerek drenaj hattının tıkanıp tıkanmadığı kontrol edilmelidir.
Temizleme kabı ve baca terminali işlem başlangıcından önceki durumuna getirilmelidir.
Baca temizliği kesinlikle çelik tel fırça ile yapılmamalıdır(paslanmaz veya plastikten mamul malzeme kullanılmalıdır).
Baca gazı analizi için duman kanalı üzerinde bulunan test analiz manşonu kullanılmalıdır.
Baca topraklaması kontrolü yapılmalıdır.

Bacaların Montajında Dikkat Edilecek Hususlar
Baca ucu, yakınındaki veya içinden çıktığı binanın mahyasını en az 0,5m geçmelidir.
Bitişikte bina varsa, bacanın ucu yandaki binanın mahyasını en az 0,5m geçmelidir.
Baca sistemi çevresine yanıcı ve parlayıcı kimyevi maddeler kesinlikle konulmamalıdır.
Baca topraklaması mutlaka yapılmalıdır (adaptör noktasından).
Baca topraklaması ehil kişiler tarafından yapılmalıdır.
Duman kanalı baca bağlantısı üzerinde test analiz manşonu mutlaka bulunmalıdır ve gerekli analizler manşon içerisinden yapılmalıdır.
Kesinlikle baca üretici firma temsilcisinin haberi olmaksızın duman kanalı veya düşey baca üzerinde herhangi bir ölçüm deliği, temizleme kapağı v.b. işlemler yapılmamalıdır.
Düşey baca alt noktasında bulunan drenaj manşonu bağlantısı sifon yapılarak gerçekleştirilmelidir (drenaj hattında kullanılan malzemeler yoğuşma suyuna ve korozyona dayanıklı olmalıdır).
Drenaj hattı yerel yönetmelikler doğrultusunda pis su hatlarına bağlanmalıdır.
Şaft içinde kalan baca uygulamalarında şaft yüzeyinde temizleme kapaklarına ulaşılabilecek müdahale kapakları bırakılmalıdır.
Baca sistemine temastan kaçınılmalıdır.
Tek cidarlı baca sisteminde, baca astarına temasta bulunulmamalıdır (baca astar yüzey sıcaklıkları insan sağlığında istenmeyen sonuçlar doğurabilir).
Baca bakımı; baca bakım talimatı doğrultusunda veya üretici firma tarafından yapılmalıdır.
Bacanın periyodik bakımı her yıl yapılmalıdır.
Bacanın ilk günkü performansını vermesi için periyodik bakımı ve kontrolleri mutlaka yapılmalıdır .
Paslanmaz Çelik Bacaların Avantajları

Standartlara uygun imal edildiklerinde kullanım güvenliği sağlamaktadırlar.
Baca içi çabuk ısınıp, süratle çekiş sağlar.
Baca sistemi aksesuarları ile (modül bağlantı kelepçesi, duvar sabitleme kelepçesi, support ve ana taşıyıcısı) bina dışından montajı yapılabildiği gibi aynı zamanda mevcut yapı içerisinde baca montajı da yapılabilmektedir.
Baca iç yüzeyi pürüzlülük değeri çok düşük olduğundan sürtünme kayıpları minimum düzeydedir.
Aside ve atık gazın korozif ve kimyasal etkilerine dayanıklıdır.
Doğaya ve çevreye zarar vermeyen yapısı ile kullanım güvenliği sunmaktadır.