Endüstriyel Baca Sistemleri

ENDÜSTRİYEL BACA SİSTEMLERİ
( KENDİ KENDİNİ TAŞIYAN BACA SİSTEMLERİ)
ısıtma cihazlarından dış atmosfere baca gazını taşımada kullanılan binadan bağımsız bacalar
için tek duvarlı çelik bacalar ve çelik astarlarda kullanılan silindirik çelik mamullerindir.
çelik baca ve astarların tamamlayıcı parçası olan yalıtım ve giydirme
kaplamanın özelliklerini kapsar .
Endüstriyel Çelik bacaların tasarımı bacalarla ilgili Eurocode’lar göz önüne alınarak yapılmalı, tasarımı ve nihaî kullanımı ile uyumlu özelliklere sahip olmalıdır.
Endüstriyel Bacalarda Yangına direnç :
Yangına direnç sadece astar içinde meydana gelen kurum tutuşmasıyla ilgilidir. Bir baca hava ve/veya farklı gazları taşıyabilmelidir (EN 13084–1). Kurum tutuşmasına direnç sadece
içerisinde yanabilir katı maddeler taşıyan baca gazları için doğrulanmalıdır.
Doğrulama için EN 13084-7’ya bakılmalıdır. Mamul, kurum tutuşmasına dirençli olarak tanımlanmışsa “G” harfiyle, aksi takdirde “O” harfiyle kısa gösterilir.
Endüstriyel Bacalarda Gaz sızdırmazlığı
Mamul EN 13084-7’ye göre H0 Sınıf gaz sızdırmaz olmalıdır.
Mamul EN 13084-7’ye göre H0 Sınıf gaz sızdırmaz olmalıdır. Bu şartı karşılamak için tasarım EN 13084-7’ye, mamul bu standardda belirtilen niteliklere ve kontrollere
uygun olmalıdır.
Endüstriyel Bacalarda Yapım ayrıntıları
Dış levhalarda kesilerek delikler açıldığında köşeler EN 13084-7’e uygun olarak yuvarlatılmalıdır.
Flanşlar ve astar üzerideki deliklere yapılan takviyeler kesintisiz olarak kaynak yapılmalıdır.
Astar, taban levhasına, taban levhası da köşebentlere veya takviye elemanlarına kesintisiz olarak kaynak edilmelidir. Sıkıştırma halkaları, tasarım izin veriyorsa, aralıklı olarak kaynak edilebilir. Bununla birlikte havaya veya baca tabela  gazlarına maruz kalan yarıkların korozyona karşı sızdırmazlığı sağlanmalıdır.